dijous, 1 de desembre de 2016

RV: TUTOR ESPORTIU ESCOLAR DE BÀSQUET

De: Sara Montero <smontero@elconsell.cat>
Enviat el: dijous, 1 de desembre de 2016 11:06
Tema: TUTOR ESPORTIU ESCOLAR DE BÀSQUET
 

 

TUTOR ESPORTIU ESCOLAR DE

BÀSQUET

 

 

 

Presentació

El Consell de l'esport escolar de Barcelona organitza el Curs d'Iniciació a Tècnic d'Esport (CIATE) amb la intenció de donar les bases teòriques i practiques a totes aquelles que volen iniciar-se com a tutora esportiva escolar de Bàsquet.

 

Professorat

Jordi Serra, Llicenciat en educació física (LCAFE), Entrenador Nacional de Bàsquet.

Xavier Marcè, Llicenciat en educació física (LCAFE), Entrenador Nacional de Bàsquet.

 

Joan Barangé, LCAFE, Màster en Psicologia Esportiva (UAB).

Xavier Olivera, LCAFE, Màster en Educació. Tècnic en Primers Auxilis.

Lucia Bretos, Llicenciatura en Antropologia Sociocultural. Tècnic en educació amb perspectiva de gènere.

Jordi Puig, Doctor en pedagogia, Postgrau de Mediació i Resolució de Conflictes.

 

Inscripció

El període d'inscripció restarà obert una vegada anunciat el curs al WEB del Consell i fins a cobrir totes les places convocades o fins 5 dies abans de l'inici del curs.

Per assistir al curs podeu formalitzar la matrícula online. El curs té un cost de 80€.

Assistència mínima 80% de les hores lectives.

 

Dates de realització de l'activitat:

 

1a Sessió.     16 de desembre 2016 de 17:00h a 21:00h: BLOC COMÚ

2a Sessió.     17 de desembre 2016 de 10:00h a 19:00h: BLOC COMÚ

3a Sessió.     18 de desembre 2016 de 10:00h a 14:00h: BLOC COMÚ

 

4a Sessió.     22 de desembre 2016 de 17:00h a 21:00h: BLOC ESPECÍFIC

5a Sessió.     23 de desembre 2016 de 17:00h a 21:00h: BLOC ESPECÍFIC

6a Sessió.     27 de desembre 2016 de 17:00h a 21:00h: BLOC ESPECÍFIC

6a Sessió.     28 de desembre 2016 de 17:00h a 21:00h: BLOC ESPECÍFIC

6a Sessió.     29 de desembre 2016 de 10:00h a 14:00h: BLOC ESPECÍFIC

6a Sessió.     30 de desembre 2016 de 10:00h a 17:30h: BLOC ESPECÍFIC

7a Sessió.     02 de gener 2017 de 15:30h a 19:00h: BLOC ESPECÍFIC

8a Sessió.     03 de gener 2017 de 15:30h a 19:30h: BLOC ESPECÍFIC

 

Salutacions,

 

 

Sara Montero

 

Responsable de Formació

 

Av.Litoral, 86-96
08005 Barcelona
Tel. 935 112 102 / 673 654 606

 

smontero@elconsell.cat

      

www.ceeb.cat


La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo. En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002,l'informem que les seves dades formen part d' un fitxer titularitat de CONSELL DE L'ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB). La informació registrada s' utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres novetats comercials. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició a la següent adreça: AV. LITORAL, 86-96 - 08005 BARCELONA. En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol•licitud a: info@elconsell.cat


La información incluida en este email es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Ud lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con sus ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo. En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999, y la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero titularidad de CONSELL DE L'ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB). La información registrada se utilizará para informarle por cualquier medio electrónico de nuestras novedades comerciales. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en: AV. LITORAL, 86-96 - 08005 BARCELONA. En cumplimiento de la Ley 34/2002 del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico enviando un e-mail con su solicitud a:info@elconsell.cat


Abans d'imprimir aquest correu, pensa si és realment necessari fer-ho: el Medi Ambient és cosa de tothom.

 

Cap comentari: